Store Locations - Japan

Yuraku-cho Marui
Yuraku-cho Marui 5F, 2-7-1, Yuraku-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo Prefecture
Postal Code: 100-0006
Tel. 03-6738-3855

Umeda Tsutaya Shoten
LUCUA 1100 9F, Umeda, Kita-ku,
Osaka City, Osaka Prefecture
Postal Code: 530-8558
Tel. 06-6147-8144

Nagareyama Ootaka-no-mori SC 1F
6-185-2, Nishi-Hatsuishi,
Nagareyama, Chiba Prefecture
Postal Code: 270-0121
Tel. 04-7197-5551

Gand Front Osaka South Building 3F
4-20, Ofuka-cho, Kita-ku,
Osaka City, Osaka Prefecture
Postal Code: 530-0011
Tel. 06-6147-6322

Fruit Gathering, Nishi-no-miya Hankyu
Nishi-no-miya 2F, 14-1, Takamatsu-cho,
Nishi-no-miya City, Hyogo Prefecture
Postal Code: 663-8204
Tel. 07-9862-7478